NEDDELING Et neddelingsanlæg er en maskine der findeler store ting til mindre ting, hvor der et mix af jern, metaller og affald sat sammen. Fx en cykel. Den sorterer jernet, ved hjælp af en magnet, så jernet efter omsmeltning på smelteværket kan indgå i produktion af nye produkter. Restprodukterne (metal, brændbart materiale) bliver yderligere sorteret så metaller også indgår i produktion af nye produkter og affaldet bliver kørt til danske forbrændings anlæg og bliver omdannet til fx. varme.
Et neddelingsanlæg er en maskine der findeler store ting til mindre ting, hvor der et mix af jern, metaller og affald sat sammen. Fx en cykel. Den sorterer jernet, ved hjælp af en magnet, så jernet efter omsmeltning på smelteværket kan indgå i produktion af nye produkter. Restprodukterne (metal, brændbart materiale) bliver yderligere sorteret så metaller også indgår i produktion af nye produkter og affaldet bliver kørt til danske forbrændings anlæg og bliver omdannet til fx. varme.
NEDDELINGS ANLÆG